null

Urzędnicy, którzy pomagali uchodźcom z Ukrainy - otrzymali pamiątkowe wyróżnienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wojna w Ukrainie spowodowała napływ ogromnej ilości uchodźców, którzy w naszym kraju szukali schronienia przed rosyjską inwazją. Miliony Ukraińców przybywających zza wschodniej granicy otrzymały w Polsce pomoc i opiekę. Już w pierwszych dniach wojny do Warszawy przybyła kilkusettysięczna rzesza ludzi, pozbawionych dachu nad głową. Oprócz wolontariuszy do pomocy ruszyli urzędnicy m.st. Warszawy.

Urzędnicy z Targówka przez blisko dwa miesiące - w dzień i w nocy, 24 godziny na dobę - pełnili dyżury na Dworcu Wschodnim. W tym samym czasie w urzędzie dzielnicy przy ulicy Kondratowicza został zorganizowany punkt informacyjny dla uchodźców. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) z Targówka zajął się rozdzielaniem pomocy dla Ukraińców.

Doceniając wkład i zaangażowanie w pomoc dla uchodźców, Zarząd Dzielnicy postanowił wręczyć pamiątkowe upominki pracownikom, którzy nieśli pomoc uciekającym przed wojną. Podczas krótkiej uroczystości - członkowie Zarządu Dzielnicy: Małgorzata Kwiatkowska - burmistrz Targówka oraz zastępcy - Dorota Kozielska, Jacek Duczman i Jędrzej Kunowski, wręczyli urzędnikom drobne upominki oraz dyplomy z podziękowaniami od Rafała  Trzaskowskiego - prezydenta Warszawy.

W trakcie naszych działań, prowadzonych na Dworcu Wschodnim - pomogliśmy ponad 25.000 uchodźcom. Kolejne 8.000 obsłużyliśmy na miejscu - w naszym urzędzie. Ponad  6.000 osób znajduje się pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) z Targówka. Zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie tej pomocy nie byłoby możliwe bez zaangażowania naszych urzędników - zarówno z dzielnicy, jak i domów kultury, Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, Ośrodka Sportu i Rekreacji Targówek, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami i OPS-u. Dzisiaj uhonorowaliśmy pierwszą grupę naszych pracowników, którzy od razu ruszyli z pomocą Ukraińcom. Wszystkim składam serdeczne podziękowania - tym bardziej, że większość osób niosła pomoc uchodźcom w czasie wolnym od pracy oraz podczas świąt – powiedziała Małgorzata Kwiatkowska burmistrz Dzielnicy.  

Oprócz imiennych podziękowań od prezydenta Warszawy, urzędnicy otrzymali pamiątkowe wieczne pióra.