null

Urzędy i instytucje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel.: 22 826 12 61 wew. 107, 826 96 73

II Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inspektorat Praga Północ
ul. 11 listopada 15a, 03-446 Warszawa
tel.: 22 619 60 25

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Sienkiewicza 12/14, 00-010 Warszawa
tel.: 22 525 40 60, 22 525 40 62

Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa
tel.: 22 851 12 10, 22 840 05 16

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Grzybowska 34, 00-863 Warszawa
tel.: 22 654 13 48, 22 654 13 49

Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa
tel.: 22 620 03 51

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel.: 22 620 03 51, 816 22 60, 0 800 699 900-infolinia

Rzecznik Praw Pacjenta w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
tel.: 22 572 61 55, 572 61 95/98

Stowarzyszenie Klon/Jawor - bank informacji o organizacjach pozarządowych
ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
tel.: 22 828 91 28

Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
tel.: 22 614 21 33

Urząd m. st. Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Wydział Transportowy (Karty parkingowe)
ul. Bohaterów Getta 2, 00-242 Warszawa
tel.: 22 831 83 61

Urząd Pracy m. st. Warszawy. Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
ul. Ciołka 10 A, 01-402 Warszawa
tel.: 22 836 31 97

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa
tel.: 22 818 50 72, 22 619 22 01