null

Warsztat dotyczący pogłębionej diagnozy dla mieszkańców i lokalnych liderów z Targówka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie Targówka Mieszkaniowego, na pierwszym planie osiedle mieszkaniowe, w tle panorama Warszawy, wieżowce centrum Warszawy, Pałac Kultury

Zapraszamy mieszkańców, lokalnych liderów i przedstawicieli organizacji pozarządowych - zainteresowanych procesem rewitalizacji prowadzonym na terenie dzielnicy Targówek, do udziału w warsztacie dotyczącym pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Warsztat odbędzie się 26 stycznia 2023 r. w godz. 14:00 - 17:00 w Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6.

Podczas warsztatu będą prezentowane wstępne wyniki z analiz oraz badań jakościowych i ilościowych (wywiady, ankiety) przez firmę Lider Projekt Sp. z o.o., która przygotowuje pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji. Ponadto w ramach spotkania warsztatowego zbierane będą informacje na temat potencjałów oraz problemów występujących w tej części miasta.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 25.01.2023 r. na adres e-mail: kmol@um.warszawa.pl