null

Warunki zabudowy, postępowania i decyzje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rejestry dotyczące warunków zabudowy oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Rok 2022

Rok 2021