null

Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej: stylizowany mikrofon z nałożonym ukośnie od góry kapeluszem. Pod mikrofonem napis: Laur Wiecha. Wokół logo napis: Turniej wypowiedzi satyrycznej

Idea Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha

Satyryczny zmysł obserwacji wydarzeń dnia codziennego, przełamanie żartem niedostatków egzystencji, przywracanie pogodnego spojrzenia na świat, pomysł na satyryczną zabawę, wyśmianie tego, co na to zasługuje oraz mądre wzruszenie, stanowią ideę przewodnią „Wiechowiska - Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha”.

Słowo o patronie

Felietonowa, pełna życiowego humoru twórczość Stefana Wiecheckiego Wiecha, nierozerwalnie związana z życiem rdzennej społeczności Warszawy, stanowi niepowtarzalną, satyryczną, pełną rodzajowego humoru dokumentację dziejów Polski, stolicy i życia jej mieszkańców. Kunszt literacki Wiecha określił go jako satyryka–dokumentalistę, utożsamianego z humorem społeczności warszawskiej, który pozwalał jej przetrwać codzienne kłopoty, jak również najpoważniejsze zawirowania dziejowe.

Był literackim mistrzem humorystycznych portretów Warszawiaków i wydarzeń z życia stolicy. Nikt, tak jak on, nie stworzył zapisanego gwarą warszawską obrazu życia miasta – jego rozwoju, dramatu i przemian. Ten zmysł satyrycznej obserwacji, przynoszący radość, zrozumienie i ulgę, zapewnił nieprzemijającą popularność jego twórczości i pamięć czytelników, potwierdzoną nazwaniem jego imieniem ulic i skwerów Warszawy. Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha nie jest autorskim turniejem Patrona satyrycznych zmagań. Pamiętając o twórczym uśmiechu i życzliwości Stefana Wiecheckiego uczestnicy mogą prezentować prace dowolnych autorów i kompozytorów lub twórczość własną, która może być dodatkowo uhonorowana. Wspólna zabawa estradowa kieruje się ideą literackiej twórczości Patrona i w takim spojrzeniu będzie oceniana przez Jury Turnieju w każdej jego edycji.

Archiwalne informacje o turnieju:

Zobacz także: