null

Wolontariat

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Celem programu Wolontariat jest integracja mieszkańców wokół lokalnych problemów społecznych, aktywizacja społeczności lokalnej, poprzez włączenie jej do niesienia pomocy innym, udzielanie poza instytucjonalnych form pomocy w każdej dziedzinie życia społecznego i poszerzenie oferty usługowej ośrodka pomocy społecznej. W Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Stojanowskiej 12/14 działa klub Wolontariatu. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi.

Negatywne zjawiska i problemy społeczne wciąż rosną, powoduje to konieczność podejmowania przez pomoc społeczną wielu niekonwencjonalnych działań, zwłaszcza na rzecz bezrobotnych, najuboższych i najbardziej potrzebujących grup społeczności lokalnej, w tym rodzin przede wszystkim niepełnych i wielodzietnych, ludzi niepełnosprawnych i bezdomnych, osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu. Ośrodek Pomocy Społecznej rozszerzył swoją ofertę na pozamaterialne formy pomagania i w efekcie stał się systemowym sposobem wsparcia, którego celem jest usamodzielnienie klientów i kształtowanie aktywnych postaw życiowych.