null

Wspólna misja – wspólny rozwój

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

„Wspólna misja – wspólny rozwój”

Okres realizacji:

01.07.2019 - 31.07.2020

Źródła finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Jednostki realizujące projekt:

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Całkowita wartość projektu:

767 176,25 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

741 951,25 zł

Opis projektu:

Dla uczestników projektu (dzieci, młodzież i seniorzy) zorganizowano warsztaty promujące zdrowy styl życia, z zakresu dietetyki i zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzone były przez Akademię Wychowania Fizycznego w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji jej trzeciej misji. Uczestnicy dzięki udziałowi w warsztatach nabyli niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie dbałości o swój stan zdrowia oraz kondycję psychofizyczną własnego ciała.

obok siebie: logo Funduszy Europejskich - Wiedza, Edukacja, Rozwój, flaga RP i Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)