null

Współpraca Urzędu z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie grupowe, na zdjęciu przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Targówek: burmistrz Małgorzata Kwiatkowska, wiceburmistrz Jędrzej Kunowski, Sylwia Weilandt – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz, Funduszy Europejskich i Analiz oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie: Olaf Żylicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej, Karol Cyrulik – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej, Anna Krajewska – kierownik Działu Zarządzania Projektami, Kamila Kralczyńska - kierownik Biura Karier i Praktyk

Na zaproszenie Małgorzaty Kwiatkowskiej - burmistrz Dzielnicy Targówek odbyło się spotkanie z władzami Wyższej Szkoły Bankowej działającej na Targówku. W czasie spotkania omówione zostały propozycje wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego m.in. rozwijanie różnych form wsparcia dla przedsiębiorców, uczniów i społeczności Targówka.

Partnerskie relacje rozwijane od początku funkcjonowania uczelni na Targówku przynoszą korzyści dla obu stron. Uczelnia wykazuje aktywność i zaangażowanie w nawiązywaniu partnerskich relacji ze środowiskiem lokalnym, angażuje własne zasoby kadrowe i finansowe do wspólnych przedsięwzięć. Spotkanie przebiegało  w miłej, przedświątecznej atmosferze.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Targówek: Małgorzata Kwiatkowska - Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Jędrzej Kunowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Sylwia Weilandt – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz, Marzena Ulanowska – Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz. Ze strony Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie w spotkaniu uczestniczyli: Olaf Żylicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej, Karol Cyrulik – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej, Anna Krajewska – kierownik Działu Zarządzania Projektami, Kamila Kralczyńska - kierownik Biura Karier i Praktyk.

Urząd Dzielnicy Targówek współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie (WSB) od dwóch lat na zasadzie porozumienia partnerskiego.  Siedziba uczelni zlokalizowana jest Warszawie  przy ul. Łabiszyńskiej 25.  WSB jest uczelnią prywatną, należącą do Grupy Wyższych Szkół Bankowych i prowadzi studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  Nauka prowadzona jest w budynkach przy ul. Łabiszyńskiej 25 oraz ul. Oszmiańskiej 23/25.