null

Wybory Samorządowe 2010 - informacja dot. głosowania mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie Dzielnicy Targówek, mogą głosować w Wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 w miejscu czasowego pobytu - pod warunkiem wpisania się do rejestru wyborców dzielnicy na własny wniosek. W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku zostanie wydana decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców. Formularz wniosku o wpisanie do rejestru wyborców dostępny jest w Punkcie Informacji Urzędu Dzielnicy oraz na stronie internetowej:
- www.pkw.gov.pl
- www.um.warszawa.pl