null

Wydział Obsługi Zarządu Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Zarządu Dzielnicy (UD-X-WOZ)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 431 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 525
e-mail: targowek.woz@um.warszawa.pl
naczelnik wydziału: Elżbieta Sukiennik

Zadania:
Do zadań Wydziału Obsługi Zarządu należy w szczególności:

 1. obsługa i organizacja pracy Zarządu Dzielnicy
 2. koordynowanie pracy sekretariatów Członków Zarządu Dzielnicy
 3. koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy
 4. koordynowanie skarg i wniosków oraz wniosków o udzielenie informacji publicznej wpływających do Urzędu Dzielnicy,
 5. prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy
 6. administrowanie stroną internetową Dzielnicy we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy
 7. prowadzenie spraw związanych z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Dzielnicy
 8. prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu

Podległe komórki organizacyjne:

 • Referat Organizacyjny
  Kierownik Referatu: Monika Lewandowska
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy w Dzielnicy
  Rafał Lasota, tel. 510 205 077, e-mail: rlasota@um.warszawa.pl