null

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (UD-X-WSZ)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 409 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 729
e-mail: targowek.wsz@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Andrzej Dębski

Zadania:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek realizuje zadania z zakresu:

  1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  2. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń w ramach pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+), Rządowego Programu „Dobry start” (Program 300+), Karty Dużej Rodziny
  3. nieodpłatnej pomocy prawnej
  4. pozostałych inicjatyw społecznych (Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie, obsługa Rady Seniorów oraz Społecznej Rady Kombatanckiej)

Podległe komórki organizacyjne:

  • Referat Świadczeń Rodzinnych
  • Samodzielne Wieloosobowe Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi