null

Informacja o wykazie nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Targówek, do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat: Wyspowa, Osiedlowa

Burmistrz Dzielnicy Targówek informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy w dniu 25.11.2021 r. został wywieszony na 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nr WIR/1/2021 dotyczący przeznaczenia nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Targówek do wydzierżawienia na okres do 3 lat