null

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Rembielińska 17

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, że w dniu 1.07.2022 r. został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Adres nieruchomości:

ul. Rembielińska 17, Warszawa

Numer księgi  wieczystej: ---

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów:

dz. ew. nr 108/10-cz. w obrębie 4-08-12

Powierzchnia nieruchomości:

3,00 m2

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zagospodarowana 

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości oraz sposobie zagospodarowania:

grunt do wydzierżawienia na podnośnik dla niepełnosprawnych

Okres dzierżawy:

do 3 lat

Minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy (netto):

1,00 zł rocznie (bez względu na powierzchnię)

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz za dzierżawę należy uiścić w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
Zasady aktualizacji opłat: Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.

Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy:

Teren użytkowany przez Wspólnotę Mieszkaniową Rembielińska 17

Strona internetowa ZGN Targówek