null

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: ul. św. Wincentego 90 A (Targówek)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, że w dniu 30.05.2022 r. został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Adres nieruchomości:

ul. św. Wincentego 90 A, Warszawa

Numer księgi wieczystej:

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów:

dz. ew. nr 10 z obrębu  4-09-31

Powierzchnia nieruchomości:

130,00 m2

Opis nieruchomości:

Grunt niezabudowany z przeznaczeniem dla podmiotów gospodarczych prowadzących handel przy ul. św. Wincentego.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości oraz sposobie zagospodarowania:

grunt o pow. 130,00 m2  wykorzystywany pod magazyn do przechowywania wyrobów gotowych,( wieńce, wiązanki, sztuczne kompozycje kwiatowe). 

Okres dzierżawy:

do 3 lat

Minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy (netto):

15,91 zł/m2 + 23 % VAT - płatny w stosunku miesięcznym

Termin wnoszenia opłat:

do 10 - ego każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat:

Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.