null

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: ul. W. Syrokomli 2 (Targówek)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, że w dniu 28.04.2022 r. został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat:

Adres nieruchomości:

ul. W. Syrokomli 2 Warszawa

Numer księgi wieczystej:

KW 164013

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów:

dz. ew. nr 6/2 w obrębie 4-08-21

Powierzchnia nieruchomości:

45,00 m2

Opis nieruchomości:  

nieruchomość zagospodarowana 

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości oraz sposobie zagospodarowania:

grunt do wydzierżawienia na tymczasowe garaże ( wiaty) dla mieszkańców nieruchomości
Okres dzierżawy: do 3 lat. Minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy (netto): 4,42 zł/m2 + 23 % VAT - płatny w stosunku miesięcznym. Termin wnoszenia opłat: do 10 - ego każdego miesiąca
Zasady aktualizacji opłat: Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Strona internetowa ZGN Targówek