null

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: ul. Remiszewska/Goławicka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (ul. Remiszewska/Goławicka)

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z 2021 r. poz 11) o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 25.02.2022 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Remiszewskiej/Goławickiej, stanowiącej  dz. ew. nr 22/2 i 22/3 z obrębu 4-10-10.

Adres i oznaczenie nieruchomości

ul. Remiszewska/ Goławicka dz. ew. nr  22/2, 22/3 obręb 4-10-10

Pow.nieruchomości

5566,00 m2 

Opis nieruchomości

Teren utwardzony, grunt niezabudowany.

Wysokość opłatz tytułu dzierżawy

Stawka dzierżawy gruntu wynosi 2,68 zł. za m2+23%VAT- płatny w stosunku miesięcznym do 10-ego każdego miesiąca.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania

Parking komercyjny. Aktualnie teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania  przestrzennego.

Zasady aktualizacji opłat

Aktualizacja  czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku,    z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. Grunt użytkowany przez obecnego użytkownika.

Wykaz został wywieszony do dnia 18 marca 2022 r.