null

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informuje się, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) w dniu 10.07.2020 r. zostały wywieszone na 21 dni i podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

 1. BM-WZ-13/2021 dotyczący przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości uregulowanej w KW WA3M/00 89709/5 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 206 w obrębie 4-09-21, położonej przy ul. Radzymińskiej 191 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: 
  link do BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5BA48730-2925-4584-9A4B-21B3B98A59D8,frameless.htm
  link do ETO: http://www.eto.um.warszawa.pl/category/158/announcement/41160
   
 2. 2. BM-WZ-14/2021 dotyczący przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości uregulowanej w KW WA3M/00499520/35 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 204 w obrębie 4-09-21, położonej przy ul. Radzymińskiej 193 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:
  link do BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/757C69A9-717F-4AD5-8012-DBB594DF24D9,frameless.htm
  link do ETO: http://www.eto.um.warszawa.pl/category/158/announcement/41165