null

Informacja o XLII sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2021 r. na godz. 17.00 zwołana została XLII sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy</p>

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołana zostaje w trybie zdalnym w dniu 14 kwietnia 2021 r. na godz. 17.00 - XLII sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad XLII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana…….na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  6. Informacje bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy b.kazanecka@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad.
W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. Jednocześnie WOR informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Link do transmisji on-line sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

https://zebrra.tv/kategoria/sesja-rady-dzielnicy-targowek (link otwiera się w nowym oknie)