null

Zarząd Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Małgorzata Kwiatkowska - burmistrz dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Małgorzata Kwiatkowska

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 222 (sekretariat)
tel.: (+48) 22 44 38 521
e-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

 

Krzysztof Miszewski - zastępca burmistrza dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Krzysztof Miszewski


ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 222 (sekretariat)
tel.: (+48) 22 44 38 522
e-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

 

Jacek Duczman - zastępca burmistrza dzielnicy Targówek m. st. WarszawyZastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Jacek Duczman

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 228 (sekretariat)
tel.: (+48) 22 44 38 524
e-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

 

Dorota Kozielska - zastępca burmistrza dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Dorota Kozielska

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 225 (sekretariat)
tel.: (+48) 22 44 38 523
e-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

 

Jędrzej Kunowski - zastępca burmistrza dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Jędrzej Kunowski

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 225 (sekretariat)
tel.: (+48) 22 44 38 523
e-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

 

Zarząd dzielnicy

Zarząd dzielnicy jest organem wykonawczym dzielnicy.

W skład Zarządu wchodzą Burmistrz, oraz jego Zastępcy.

Burmistrz oraz pozostali członkowie Zarządu działają na mocy upoważnień i pełnomocnictw do konkretnych czynności wydawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Do zakresu działania Zarządu Dzielnicy należy w szczególności:

  • wykonywanie uchwał Rady m.st. Warszawy,

  • wykonywanie uchwał Rady Dzielnicy,

  • prowadzenie gospodarki finansowej dzielnicy na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w ramach otrzymanych upoważnień,

  • realizowanie innych spraw lokalnych dzielnicy tj. podejmowanie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców,

  • gospodarowanie mieniem komunalnym powierzonym.

Uchwały Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Wszystkie uchwały publikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki uchwał (link otwiera się w nowym oknie).

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe publikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki oświadczeń majątkowych.