null

Zarząd Terenów Publicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zarząd Terenów Publicznych jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy. Prowadzi działalność statutową na terenie dzielnicy Śródmieście, a także może realizować działania statutowe zlecone przez Prezydenta m. st. Warszawy również poza obszarem dzielnicy.

ZTP powstał w 1994 roku. Główną przesłanką do jego utworzenia było ujednolicenie i dokonanie przejrzystości w zarządzaniu majątkiem komunalnym w obszarze ówczesnej gminy Śródmieście.

Ponieważ dzielnica Śródmieście należy do najbardziej reprezentacyjnych obszarów Warszawy, nie pozostaje to bez znaczenia na zakres i kształt zadań własnych miasta dla tego obszaru.