null

Zawodowiec, czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

„Zawodowiec, czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie”

Termin realizacji:

01.04.2013 - 30.06.2015

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 992 970,00 zł
Kwota dofinansowania: 866 366,31 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider – Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
Partner - brak

Grupa docelowa:

Uczniowie z Zespołu Szkół im. Mieszka I w Dzielnicy Targówek

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. Mieszka I poprzez program szkoleń i staży dla uczniów do 06.2015 r.

Cele pośrednie stanowią:

  • podniesienie kompetencji społecznych, miękkich, kompetencji zawodowych oraz kompetencji z przedsiębiorczości wśród uczniów poprzez organizację szkoleń i warsztatów,
  • rozwój młodzieży wybitnie uzdolnionej poprzez organizację zajęć rozwijających talenty uczniów,
  • nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych przez uczniów poprzez organizację szkoleń rozwijających zawodowo,
  • rozwijanie kompetencji praktycznych związanych z konkretnymi zawodami przez uczniów poprzez odbycie staży zawodowych u pracodawców.

Logo "Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności" oraz logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny. Pod grafikami tekst: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"