null

Zdolni w szkole i po szkole

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Logo Funduszy Europejskich (Program regionalny), logo Mazowsza oraz logo Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)

Nazwa projektu:

"Zdolni w szkole i po szkole"

Termin realizacji:

01.10.2017-30.06.2019

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 650 900,01 zł
Kwota dofinansowania z UE: 618 355, 01 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider – Stowarzyszenie Vox Humana
Partnerzy – m.st. Warszawa (Dzielnica Targówek, Dzielnica Praga Północ)

Grupa docelowa:

130 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu woj. mazowieckiego.

Realizacja projektu na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego, ul. Mieszka I nr 7

Cel projektu:

Rozwijanie u 130 uczniów kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i gimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych i nieformalnych ścieżek kształcenia. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji przez młodzież.