null

Zdrowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek utworzony został na mocy Uchwały Nr XXII/444/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 8.09.2011 r. i powstał w wyniku połączenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek.
Podstawowym kierunkiem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom z terenu Targówka, m. st. Warszawy oraz całego kraju w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji leczniczej, stomatologii, diagnostyki medycznej, transportu sanitarnego, promocji zdrowia, medycyny szkolnej, medycyny pracy.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z o. o.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany w 2009 roku. Od 01.01.2011 r. kontynuuje działalność medyczną zlikwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i kultywuje jego 30-letnią znamienitą tradycję medyczną.
Świadczenia medyczne udzielane są w powołanych zakładach leczniczych Bródnowskim Centrum Klinicznym oraz Poliklinice Bródnowskiego Centrum Klinicznego – w  15 oddziałach (w tym 11 oddziałach klinicznych), 5 zakładach diagnostycznych, 3 oddziałach dziennych oraz w poradniach specjalistycznych. Szpital Bródnowski podlega marszałkowi województwa.​​​​

  • adres: ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
  • e-mail: sekretariat@brodnowski.pl
  • strona www: http://brodnowski.pl
  • Informacja telefoniczna (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30):  22 326 53 17
  • Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00): 22 326 52 26
  • nocna i świąteczna opieka zdrowotna – Kondratowicza - telefon: 22 326 57 17
  • nocna i świąteczna opieka zdrowotna – wyjazdowa, obejmująca: Zacisze, Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utratę - telefon: 22 679 88 60
  • nocna i świąteczna opieka zdrowotna – wyjazdowa, obejmująca: Bródno, Bródno Podgrodzie - telefon: 22 749 10 10, 668 330 910
  • pozostałe numery telefonów: http://brodnowski.pl/kontakt/najwazniejsze-telefony