null

Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (UD-X-ZSR)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 435 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 706
e-mail: targowek.zsr@um.warszawa.pl

kierownik zespołu: Urszula Wójcicka

Zadania Zespołu Sportu i Rekreacji:

  1. nadzór nad Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze sportu, w tym udzielenie dotacji
  3. organizacja dodatkowych zajęć sportowych realizowanych w placówkach oświatowych
  4. organizacja zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców
  5. obsługa bieżących spraw Zespołu Sportu i Rekreacji związanych z korespondencją, finansami, budżetem partycypacyjnym, zamówieniami publicznymi, itp.