null

Żłobek Elfiki na Targówku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

„Żłobek Elfiki na Targówku”

Termin realizacji:

01.06.2013 - 31.12.2014

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 460 988,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 239 668,00 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider - Przedszkole Centrum Maluszka
Partner - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Grupa docelowa:

Grupą docelową są rodzice dzieci w wieku 0-3 lata, zamieszkali w warszawskiej dzielnicy Targówek, zatrudnieni i przebywający na urlopie macierzyńskim/ojcowskim lub wychowawczym.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego 30 pracowników/pracowniczek przebywających na urlopach macierzyńskich/ojcowskich lub wychowawczych poprzez umożliwienie im korzystania z opieki

Logo "Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności" oraz logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny. Pod grafikami tekst: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"