null

Zmiana realizatora zadania z zakresu rządowego programu „Dobry start”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie od frontu Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20, napis "komunikat"

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
w sprawie zmiany realizatora zadania z zakresu rządowego programu „Dobry start”

Szanowni mieszkańcy,
na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r.  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2021 r. organem przyznającym i wypłacającym świadczenie „Dobry start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych realizujących dotychczas to świadczenie.  Zatem nabór wniosków do Programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 nie będzie realizowany przez Urząd m.st. Warszawy.
Według nowych zasad, wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, 
a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.
Więcej informacji na temat realizacji ww. zadania uzyskacie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start).

Małgorzata Kwiatkowska 
Burmistrz
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy