null

Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

Termin realizacji:

I 2014 – IX 2015

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 24 283 670,18 zł

Kwota dofinansowania: 21 187 502,23 zł

Kwota dofinansowania dla Urzędu Dzielnicy Targówek 282 029,00 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider – Agencja Rozwoju Mazowsza

Partnerzy - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy; Powiat Zwoleński, Powiat Otwocki, Powiat Miński, Miasto Siedlce, Powiat Garwoliński, Miasto Radom, Powiat Płocki, Powiat Sierpecki, Gmina Zawodź, Powiat Żuromiński, Powiat Mławski, Powiat Ciechanowski, Powiat Płoński, Miasto Płock, Powiat Przasnyski, Powiat Pułtuski, Powiat Wyszkowski, Powiat Legionowski, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników(bez szkół zawodowych dla dorosłych) z terenu woj. mazowieckiego.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym są jednostki samorządu.

Zrealizowane efekty:

Założeniem projektu jest wzrost wiedzy u uczestników w zakresie kompetencji kluczowych, zwiększenie świadomości dotyczącej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz wsparcie dla osób zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji lub problemami w nauce. Planowane jest zwiększenie jakości zajęć w pracowniach zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego., a także aktywna współpraca pomiędzy pracodawcami a szkołami.

Logo "Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności" oraz logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny. Pod grafikami tekst: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"