mapa warszawy z zaznaczonymi dla każdej z dzielnic kwotami w 9. edycji budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski 2023

1 grudnia 2021 r. wystartowała 9. edycja Budżetu Obywatelskiego w Warszawie. Projekty będzie można składać do 25 stycznia 2022 r. Zwycięskie przedsięwzięcia będą realizowane w 2023 roku. To od Państwa pomysłowości i zaangażowania zależy, na co zostanie przeznaczona część budżetu dzielnicy Targówek oraz miasta.

Dlatego już teraz warto zastanowić się, czego brakuje w najbliższym sąsiedztwie, co należy zmienić lub poprawić, a następnie zgłosić swój projekt w budżecie obywatelskim! W 9. edycji budżetu obywatelskiego łączna kwota na realizację projektów na Targówku wynosi 4 955 410 zł a całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć 991 082 zł.
W porównaniu z poprzednią edycją zasady nie uległy zmianom. Realizacja inicjatyw  w ramach budżetu obywatelskiego nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego, projekty mogą dotyczyć zadań własnych miasta st. Warszawy, m.in. edukacji, kultury, sportu, czy inwestycji realizowanych na gruntach miejskich. Przedsięwzięcia mogą objąć obszar jednej dzielnicy (poziom dzielnicowy), kilku dzielnic bądź całego miasta (poziom ogólnomiejski).

Pomysły do budżetu obywatelskiego można zgłaszać elektronicznie za pomocą formularza na stronie bo.um.warszawa.pl oraz papierowo, składając wypełniony formularz w urzędzie dzielnicy. Projektodawca musi dołączyć do projektu listę poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców dzielnicy (poziom dzielnicowy) lub 40 mieszkańców Warszawy (poziom ogólnomiejski).

Etap zgłaszania projektów jest niezwykle istotny i ma wymierne znaczenie dla oceny formalnej i merytorycznej. Dlatego przez cały okres pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek będą służyli Państwu pomocą i udzielą wsparcia merytorycznego, m.in. przy wypełnieniu formularza, szacowaniu kosztów projektu, czy w znalezieniu rozwiązań technicznych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami urzędu w godzinach pracy, a w poniedziałki również podczas dodatkowych dyżurów po godzinie 16:00. Pełna lista pracowników, wraz z danymi kontaktowymi, dostępna jest na naszej stronie internetowej.
Na Państwa propozycje projektów czekamy do 25 stycznia 2022 roku!
Szczegółowy harmonogram 9. edycji Budżetu Obywatelskiego zamieszczamy poniżej.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

 • Zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r. 
 • Ocena projektów – od 26 stycznia do 4 maja 2022 r., w tym:
  • zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku oceny projektów – 4 maja 2022 r.
 • Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania – od 4 do 31 maja 2022 r., w tym:
  • składanie odwołań – od 4 do 11 maja 2022 r.
  • rozpatrywanie odwołań – od 4 do 31 maja 2022 r.
  • zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej projektodawcy – 31 maja 2022 r.
 • Głosowanie mieszkańców na projekty oraz ustalenie wyników głosowania – od 15 czerwca do 12 lipca 2022 r., w tym:
  • głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty – od 15 do 30 czerwca 2022 r.
  • ustalenie wyników głosowania – od 1 do 12 lipca 2022 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania – 13 lipca 2022 r

Zapraszamy do kontaktu i zgłaszania projektów!  

Przydatne linki:  

Załączniki:

Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.