Budżet Obywatelski 2024

logo Budżetu Obywatelskiego: na białym tle granatowy napis "Budżet Obywatelski. Zgłaszam. Głosuję. Korzystam"
 

1 grudnia 2022 r. wystartowała 10. edycja Budżetu Obywatelskiego w Warszawie. Projekty będzie można składać do 25 stycznia 2023 r. Zwycięskie przedsięwzięcia będą realizowane w 2024 roku.

To od Państwa pomysłowości i zaangażowania zależy, na co zostanie przeznaczona część budżetu dzielnicy Targówek oraz miasta.

Dlatego już teraz warto zastanowić się, czego brakuje w najbliższym sąsiedztwie, co należy zmienić lub poprawić, a następnie zgłosić swój projekt w budżecie obywatelskim! W 10. edycji budżetu obywatelskiego łączna kwota na realizację projektów na Targówku wynosi 4 969 929 zł a całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć 993 986 zł.

W porównaniu z poprzednią edycją zasady nie uległy zmianom. Realizacja inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego, projekty mogą dotyczyć zadań własnych miasta st. Warszawy, m.in. edukacji, kultury, sportu czy inwestycji realizowanych na gruntach miejskich. Przedsięwzięcia mogą objąć obszar jednej dzielnicy (poziom dzielnicowy), kilku dzielnic bądź całego miasta (poziom ogólnomiejski).

Pomysły do budżetu obywatelskiego można zgłaszać elektronicznie za pomocą formularza na stronie bo.um.warszawa.pl oraz papierowo, składając wypełniony formularz w urzędzie dzielnicy. Projektodawca musi dołączyć do projektu listę poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców dzielnicy (poziom dzielnicowy) lub 40 mieszkańców Warszawy (poziom ogólnomiejski).

Etap zgłaszania projektów jest niezwykle istotny i ma wymierne znaczenie dla oceny formalnej i merytorycznej. Dlatego przez cały okres pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek będą służyli Państwu pomocą i udzielą wsparcia merytorycznego, m.in. przy wypełnieniu formularza, szacowaniu kosztów projektu, czy w znalezieniu rozwiązań technicznych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami urzędu w godzinach pracy, a w poniedziałki również podczas dodatkowych dyżurów po godzinie 16:00. Pełna lista pracowników, wraz z danymi kontaktowymi, dostępna jest na naszej stronie internetowej.
Na Państwa propozycje projektów czekamy do 25 stycznia 2023 roku!
Szczegółowy harmonogram 10. edycji Budżetu Obywatelskiego zamieszczamy poniżej.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego:

 • Zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r.
 • Ocena projektów – od 26 stycznia do 4 maja 2023 r., w tym:
  • zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku oceny projektów – 4 maja 2023 r.
 • Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania – od 4 do 31 maja 2023 r., w tym:
  • składanie odwołań – od 4 do 11 maja 2023 r. 
  • rozpatrywanie odwołań – od 4 do 31 maja 2023 r. 
  • zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej projektodawcy – 31 maja 2023 r. 
 • Głosowanie mieszkańców na projekty oraz ustalenie wyników głosowania – od 15 czerwca do 12 lipca 2023 r., w tym:
  • głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty – od 15 do 30 czerwca 2023 r. 
  • ustalenie wyników głosowania – od 1 do 12 lipca 2023 r. 
 • Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania – 13 lipca 2023 r. 

Terminy pozostałych czynności w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2024 są następujące:

 • Publikowanie w ESOG informacji o potencjalnych skutkach realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej – do 31 maja 2023 r. 
 • Wycofanie projektu przez projektodawcę – do 1 czerwca 2023 r. 
 • Zgłoszenie przez mieszkańca mającego trudności z poruszaniem potrzeby głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy – od 1 do 20 czerwca 2023 r. 

Przydatne linki:  

Budżet obywatelski - artykuły