Budżet Obywatelski 2025

logo Budżetu Obywatelskiego: na białym tle granatowy napis "Budżet Obywatelski. Zgłaszam. Głosuję. Korzystam"
 

1 grudnia 2023 r. rozpoczynamy 11. edycję Budżetu Obywatelskiego w Warszawie. Projekty będzie można składać do 25 stycznia 2024 r. Zwycięskie przedsięwzięcia będą realizowane w 2025 roku. To od Państwa pomysłowości i zaangażowania zależy, na co zostanie przeznaczona część budżetu dzielnicy Targówek oraz miasta.

Dlatego już teraz warto zastanowić się, czego brakuje w najbliższym sąsiedztwie, co należy zmienić lub poprawić, a następnie zgłosić swój projekt w budżecie obywatelskim! W 11. edycji budżetu obywatelskiego łączna kwota na realizację projektów na Targówku wynosi 5 183 344 zł a całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć 1 036 669 zł.
W porównaniu z poprzednią edycją zasady nie uległy zmianom. Realizacja inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego, projekty mogą dotyczyć zadań własnych miasta st. Warszawy, m.in. edukacji, kultury, sportu czy inwestycji realizowanych na gruntach miejskich. Przedsięwzięcia mogą objąć obszar jednej dzielnicy (poziom dzielnicowy), kilku dzielnic bądź całego miasta (poziom ogólnomiejski).

Pomysły do budżetu obywatelskiego można zgłaszać elektronicznie za pomocą formularza na stronie bo.um.warszawa.pl oraz papierowo, składając wypełniony formularz w urzędzie dzielnicy. Projektodawca musi dołączyć do projektu listę poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców dzielnicy (poziom dzielnicowy) lub 40 mieszkańców Warszawy (poziom ogólnomiejski).

Etap zgłaszania projektów jest niezwykle istotny i ma wymierne znaczenie dla oceny formalnej i merytorycznej. Dlatego przez cały okres pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek będą służyli Państwu pomocą i udzielą wsparcia merytorycznego, m.in. przy wypełnieniu formularza, szacowaniu kosztów projektu, czy w znalezieniu rozwiązań technicznych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami urzędu w godzinach pracy. Pełna lista pracowników, wraz z danymi kontaktowymi, dostępna jest do pobrania w formie pliku pdf.

Na Państwa propozycje projektów czekamy do 25 stycznia 2024 roku!
Szczegółowy harmonogram 11. edycji Budżetu Obywatelskiego zamieszczamy poniżej.

Harmonogram 11. edycji budżetu obywatelskiego

Terminy przeprowadzenia etapów budżetu obywatelskiego na rok 2025 są następujące:

 • Zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2023 r. do 25 stycznia 2024 r.
 • Ocena projektów – od 26 stycznia do 29 kwietnia 2024 r., w tym:
  • zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku oceny projektów – 29 kwietnia 2024 r.
 • Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania – od 4 do 31 maja 2024 r., w tym:
  • składanie odwołań – od 4 do 11 maja 2024 r. 
  • rozpatrywanie odwołań – od 4 do 31 maja 2024 r. 
  • zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej projektodawcy – 31 maja 2024 r. 
 • Głosowanie mieszkańców na projekty oraz ustalenie wyników głosowania – od 15 czerwca do 16 lipca 2024 r., w tym:
  • głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty – od 15 do 30 czerwca 2024 r. 
  • ustalenie wyników głosowania – od 1 do 16 lipca 2024 r. 
 • Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania – 16 lipca 2024 r. 

Terminy pozostałych czynności w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2025 są następujące:

 • Publikowanie w ESOG informacji o potencjalnych skutkach realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej – do 31 maja 2024 r. 
 • Wycofanie projektu przez projektodawcę – do 1 czerwca 2024 r. 
 • Zgłoszenie przez mieszkańca mającego trudności z poruszaniem potrzeby głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy – od 1 do 20 czerwca 2024 r. 

Przydatne linki:  

Budżet obywatelski - artykuły