Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Targówek została utworzona 19 lutego 2013 roku przez organizacje pozarządowe, działające na terenie dzielnicy Targówek oraz Urząd Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy. W chwili obecnej zrzesza 44 organizacje pozarządowe oraz ich przedstawicieli.

Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego, jako "ciała inicjatywno-doradcze" działające przy właściwym dla każdego z nich Urzędzie, biorą udział w konsultacji aktów prawnych, które dotyczą bezpośrednio reprezentowanych organizacji.

Naszym celem jest współdziałanie środowiska pozarządowego i urzędniczego w konsultowaniu potrzeb środowisk lokalnych zwłaszcza na  terenach rewitalizowanych  i wzmocnienie partycypacji mieszkańców w życiu i rozwoju dzielnicy. Kieruje nami chęć polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców, naszym celem jest rozpoznanie ich potrzeb i zaspokojenie ich w jak największym stopniu.

W każdej chwili można się do nas przyłączyć, serdecznie zapraszamy.

Prezydium Komisji:

Wykaz Organizacji zrzeszonych w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Targówek - stan na listopad 2021 r.:

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Prałatowska 4 03-521 Warszawa
 2. Warszawa dla Młodych, ul. Przewoźników 4, 03-691 Warszawa
 3. Społeczny Instytut Ekologiczny, ul. Czeladnicza 17/1, 04-743
 4. Fundacja Wsparcia Społecznego Twoja Przyszłość, ul. Turmoncka 17 lok. 79
 5. Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych ul. Ogińskiego 9/125 03-318 Warszawa
 6. U.K.S. La Basket ul. Turmoncka 2 03-254 Warszawa
 7. Mieszkańcy Bródna, Targówka, Zacisza, ul. Rembielińska 10C m 68, 03-343 Warszawa
 8. Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców Tykocińskiej ul. Tykocińska 21, 03-545 Warszawa
 9. TPD Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Ogińskiego 1 03-318 Warszawa
 10. TPW Oddział Targówek Fabryczny, Mieszkaniowy i zacisze, ul Plac Zamkowy 10/2, 00-277 Warszawa
 11. Bródnowskie Osiedle Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, ul. św Hieronima 9/24
 12. Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1
 13. Stowarzyszenie Warszawiak na Swoim ul. Witolińska 6/38
 14. Stowarzyszenie „Kulturalne Bródno” ul. Ogińskiego 9/90 03-318 Warszawa
 15. Stowarzyszenie „ZoomTargówka” ul. Rzepichy 8, 03-246
 16. Ruch Inicjatyw Społecznych Praca, ul. Daniłowskiego 32 lok. 3
 17. Stowarzyszenie IWOG, ul. Budowlana 7/2, 03-315 Warszawa
 18. Stowarzyszenie Teraz RP, ul. Budowlana 7/2, 03-315 Warszawa
 19. Fundacja Pożytku Publicznego „Pomoc Potrzebującym” ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa
 20. Razem dla Targówka, ul. Krasnobrodzka 15/27, Warszawa
 21. Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich ul. Żuromińska 12/17  03-341 Warszawa
 22. Stowarzyszenie Dla Rodzin; ul. Pszczyńska 26 m 57, Warszawa
 23. Stowarzyszenie Targówek Blisko Ludzi ul. Piotra Wysockiego 16, 03-388 Warszawa
 24. Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych „MRUCZEK" ul. Wyszogrodzka 2/13
 25. Stowarzyszenie Dzieci Targówka ul. Ziemowita 39 03-788 Warszawa
 26. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny ul. Echa Leśne 2, 00-001 Warszawa
 27. Fundacja Pomocy i Promocji „Kombatant”; Al Ujazdowskie 6a lok. 28 Warszawa
 28. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oddział Bródno ul. Bazyliańska 1 03-200 Warszawa
 29. Fundacja „INSPIRATORNIA” ul. Zielone Zacisze 3 lok. 111
 30. Fundacja Kresy Historii, ul. Piotra Wysockiego 11
 31. Stowarzyszenie „POZYTYWNY TARGÓWEK, BRÓDNO I ZACISZE” ul. ul. Toruńska 78 m. 76, 03-226 Warszawa
 32. Stowarzyszenie Targówek w Spódnicy ul. Wyszogrodzka 6/80, 03-337 Warszawa
 33. Polska 2050, ul. Warecka 8/67

Przydatne linki: