Targówek Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • PAŹ
  20

  Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Targówek

  Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania oraz Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 26 października 2021 r., godz. 17.00 

 • PAŹ
  14

  Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, Prałatowska 2

  Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Prałatowskiej 2

 • PAŹ
  13

  Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

  Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania, Komisji Rozwoju, Komisji Edukacji i Wychowania, Komisji Kultury i Promocji, Komisji Sportu i Rekreacji, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 18 października 2021 r., godz. 17.00 

 • PAŹ
  12

  Informacja o LIII sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

  Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r.  poz. 374  z późn. zm.) zwołana zostaje w trybie zdalnym w dniu 19 października 2021 r. o godz. 17.30 - LIII Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.