Targówek Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • STY
  17

  Obwieszczenie o wydaniu Decyzji LICP Nr 01/CP/T/2023 z dnia 16.01.2023r., ul. Nowotrocka

  Warszawa, 17 stycznia 2023 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6733.10.2022.JZP OBWIESZCZENIE Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji nr 01/CP/T/2023 z 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Nowotrockiej (odc. ul. Samarytanka – ul. Radzymińska) o długości ok. 760 m., na terenie dz. ew. nr 235/4-cz., 235/6-cz., 236/2-cz., 237/2, 238/2, 239/3, 240/2, 278/3-cz., 278/4-cz., 278/5-cz., 279 z obrębu 4-09-23, dz. ew. nr 23/7-cz., 24-cz. z obrębu 4-10-03 w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Wszyscy uprawnieni, czyli strony postępowania, mogą zapoznać się z treścią postanowienia. Jeśli chcą to Państwo zrobić, prosimy o telefon pod numer: 22 44 38 675, abyśmy mogli ustalić termin. Decyzję można przeczytać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.Jako strona postępowania mogą Państwo złożyć odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Aby to zrobić, w piśmie proszę użyć sformułowania: „Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.Odwołanie muszą Państwo złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek lub wysłać na adres: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. Odwołanie można złożyć w ciągu 7 dni od wywieszenia publiczne tego obwieszczenia, co nastąpiło 17 stycznia 2023 r. 2023 r. Na podstawie art. art. 64 oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 oraz art. 51 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725).

 • STY
  13

  Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na terenie przy ul. Kondratowicza 17 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

  Informujemy, że 12 stycznia 2023 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 7/2023 zezwalającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie 1 drzewa – klon pospolity o obwodzie pnia 167 cm rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 17 (działka ew. nr 26/31 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

 • STY
  12

  Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na terenie przy ul. Kowalskiego 3 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

  Informujemy, że 11 stycznia 2023 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 6/2023 zezwalającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie 3 drzew tj.: rokitnik pospolity o obwodzie pni 8 cm + 14 cm + 20 cm + 14 cm + 13 cm + 12 cm + 8 cm (nr 3 we wniosku), jarząb pospolity o obwodzie pnia 55 cm (nr 2 we wniosku), jarząb pospolity o obwodzie pnia 65,5 cm (nr 1 we wniosku) rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kowalskiego 3 w Warszawie.

 • STY
  12

  Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na terenie przy ul. Kondratowicza 41 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

  Informujemy, że 11 stycznia 2023 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 5/2023 zezwalającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie 1 drzewa – jarząb pospolity o obwodzie pnia 68 cm rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 41 (działka ew. nr 22/5 z obrębu 4-08-05) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.