Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

Wyświetlam wyniki dla tagu: decyzje administracyjne
  • Artykuł

    Zawiadamiamy, że 22 sierpnia 2022 r. wpłynął do urzędu wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej w m.st. Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 2 (dz. ew. nr 21/7 z obrębu 4-08-04).

  • Rejestry dotyczące warunków zabudowy oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Rok 2022 Informacja o wszczetych postepowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy Rok 2021 Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu...