Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

Wyświetlam wyniki dla tagu: młodzieżowa rada dzielnicy
  • Artykuł

    Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza nabór dla jednego kandydata na radnego z tytułu mieszkańca uczęszczającego do szkół położonych poza obszarem dzielnicy.

  • Artykuł

    Na podstawie § 14 pkt 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy i Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuje się w trybie zdalnym, na dzień 24 stycznia 2022 r. na godz. 15:00 - III Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  • Artykuł

    28 lutego 2022 r. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przeprowadziła online debatę pt. "Młodzież na Targówku", na której omówione zostały ważne tematy dotyczące młodzieży w naszej dzielnicy.

  • Nasza misja: Realizujemy projekty młodzieżowe, reprezentujemy kolegów i konsultujemy decyzje władz. Swe działania skupiamy wokół edukacji, kultury i sportu. Rozwijamy przedsiębiorczość w Polsce i zwiększamy aktywność obywatelską młodzieży. W punktach: rada istnieje od 2008 roku inicjujemy i realizujemy projekty jesteśmy apolityczni dopytujemy się o potrzeby środowiska lokalnego działamy inaczej, niż samorządy dorosłych Do pobrania: Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek Opiekun: ...