Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

Wyświetlam wyniki dla tagu: ochrona środowiska
 • Artykuł

  Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana w dniu 27.07.2021 r. decyzja Nr 74/2021, zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości: Chodecka 15, Łojewska 5,13, Turmoncka 17

 • Artykuł

  Akumulatory, oleje i smary oraz płyny techniczne Tego rodzaju odpady należy oddawać do stacji obsługi i naprawy pojazdów, stacji benzynowych oraz punktów sprzedaży tegoż asortymentu. W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje: ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów roślinne - rozumie się przez to odpady komunalne powstające na prywatnych lub publicznych...

 • Artykuł

  Wykaz punktów zbiórki odpadów przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy APTEKA ul. Bazyliańska 1 APTEKA NR 143 CEFARM–WARSZ. ul. Chodecka 4 APTEKA ul. Gilarska 159 APTEKA ul. Głębocka 15 APTEKA ul. Julianowska 47 APTEKA GAMMA-PHARM ul. Kondratowicza 8 APTEKA ul. Kondratowicza18 APTEKA 2011 S.C. ul. Kondratowicza 27B APTEKA HIBISKUS ul. Kondratowicza 37 APTEKA HK. C66 CEFARM–WARSZ. ul. Kuflewska 6 ZIELONA APTEKA ul. Łabiszyńska16...

 • Artykuł

  W dniu 14 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy odbyło się podsumowanie Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej oraz ogłoszenie wyników Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego 2019.

 • Kiedy i jak dokarmiać ptaki zimą? Należy przestrzegać kilku zasad. Jakich? Tego dowiedzieć się można m.in. z plakatów i ulotek informacyjnych przygotowanych przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

 • Zgodnie z badaniem ankietowym „Zachowanie proekologiczne w warszawskich gospodarstwach domowych” prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy z grudnia 2013 roku, 85% mieszkańców Warszawy oszczędza energię elektryczną, 78% ciepło a 60% ogranicza zużycie bieżącej wody. Powodem oszczędzania mediów jest głównie chęć obniżenia opłat za rachunki. Przygotowane przez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy krótkie filmy - „Energosztuczki” pokazują, jak w łatwy sposób przy codziennych czynnościach...

 • Artykuł

  Zepsuty lub zużyty sprzęt RTV i AGD oraz żarówki należy zwrócić w specjalnych punktach zbiórki oraz w sklepach - zarówno w chwili dokonania zakupu nowego sprzętu, jak i na podstawie okazania dowodu zakupu. Bezpłatny punkt odbioru zużytego sprzętu RTV-AGD znajduje się z tyłu budynku Urzędu Dzielnicy Targówek (przy wjeździe do garażu) i czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 10 do 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

 • Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.), zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych, tzn. witrynie internetowej Ekoportal, która administrowana jest przez Ministra Środowiska.

 • Artykuł

  Baterie należą do odpadów niebezpiecznych, ponieważ zawierają niebezpieczne i toksyczne związki, m.in. ołów i kadm. Pojemniki do segregacji tego rodzaju odpadów znajdują się najczęściej na terenach szkół, urzędów, instytucji. Można je także oddać do sklepów sprzedających baterie oraz do zakładów fotograficznych. Miejsca gdzie można wyrzucać zużyte baterie na terenie Dzielnicy Targówek: Beata ul. Zamiejska 17 Biuro ogłoszeń/biblioteka ul. Kuflewska 6 Domel serwis ul. Wincentego 85 ...

 • Dofinansowanie prowadzone przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne: Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości (Biuletyn Informacji Publicznej) Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest (Biuletyn Informacji Publicznej) Budowa urządzeń służących do zatrzymania i...