Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

Wyświetlam wyniki dla tagu: ochrona środowiska
 • Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.), zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych, tzn. witrynie internetowej Ekoportal, która administrowana jest przez Ministra Środowiska.

 • Artykuł

  Baterie należą do odpadów niebezpiecznych, ponieważ zawierają niebezpieczne i toksyczne związki, m.in. ołów i kadm. Pojemniki do segregacji tego rodzaju odpadów znajdują się najczęściej na terenach szkół, urzędów, instytucji. Można je także oddać do sklepów sprzedających baterie oraz do zakładów fotograficznych. Miejsca gdzie można wyrzucać zużyte baterie na terenie Dzielnicy Targówek: Beata ul. Zamiejska 17 Biuro ogłoszeń/biblioteka ul. Kuflewska 6 Domel serwis ul. Wincentego 85 ...

 • Dofinansowanie prowadzone przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne: Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości (Biuletyn Informacji Publicznej) Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest (Biuletyn Informacji Publicznej) Budowa urządzeń służących do zatrzymania i...

 • Artykuł

  Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Dzielnicy Targówek rozmieszczono: Osiedle Toruńska ul. Pomorzańska / Ogińskiego ul. Hieronima 8 ul. Suwalska 8 , 18 ul. Skrajna 1 RSM "Praga" Osiedle Targówek ul. Junkiewicz 12, 2 ul. Głowacka 7 , 11 , 4 ul. Remiszewska 16 ul. Skargi 63 , 61 ul. Wejherowska 3 , 6 ul. Prałatowska 8 ul. Olgierda 44 Osiedle Podgrodzie ul. Kondratowicza 41 ul. Malborska 6 , 8 ul....

 • Artykuł

  Wykaz lokalizacji miejsc w których ustawione są przez Zarząd Oczyszczania Miasta pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Dzielnicy Targówek: ul. Palestyńska przy Wysockiego ul. Bolivara na wysokości nr 8 ul. Młodzieńcza róg Radzymińskiej ul. Kondratowicza róg Św.Wincentego ul. Blokowa/Radzymińska przy kładce dla pieszych