Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

Wyświetlam wyniki dla tagu: placówki oświatowe
  • Artykuł

    Dobra wiadomość dla rodziców, których dzieci trafią do przedszkoli na Targówku. Rozpoczyna się budowa nowoczesnej placówki przy ulicy Gilarskiej.

  • Artykuł

    Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie

  • VIII Ogród Jordanowski jest placówką wychowania pozaszkolnego. Kontynuuje tradycję idei społecznika doktora Henryka Jordana z początku XXw. Stanowi ważne ogniwo uzupełniające i rozszerzające proces edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Placówka prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną i kulturalną. Współpracuje ze szkołami, wspólnotami lokalnymi, stowarzyszeniami. Podlega samorządowi lokalnemu dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, który finansuje działalność Ogrodu w...

  • Artykuł

    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13 ul. Odrowąża 19, 03-310 Warszawa tel. 22 811 05 22, 22 811 26 46 e-mail: ppp13@edu.um.warszawa.pl www: e.poradnia13.waw.pl/wordpress/ Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, a w soboty od 8.00 do 16.00. Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, działających na terenie dzielnicy Targówek....