Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

Wyświetlam wyniki dla tagu: projekty z funduszy europejskich
  • Artykuł

    Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz...

  • Artykuł

    Projekt pn. SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy realizowany jest w ośmiu placówkach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr...

  • Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej

  • Nazwa projektu: "Come in! – talking houses shared stories" Całkowita wartość projektu: 2 584 054,11 zł Wartość projektu po stronie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: 265 609,26 zł Kwota dofinansowania UE: 185 926,5 zł Okres realizacji projektu: 4 grudnia 2018 – 4 grudnia 2020 Lider projektu: Dzielnica Ujbuda (Budapeszt, Węgry) Partnerzy projektu: Gheorgheni (Rumunia), Forli (Włochy), Pori (Finlandia), Varazdin (Chorwacja), Plasencia (Hiszpania), Dzielnica Targówek (Warszawa, Polska) Opis...

  • Nazwa projektu: „Żłobek Elfiki na Targówku” Termin realizacji: 01.06.2013 - 31.12.2014 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 1 460 988,00 zł Kwota dofinansowania: 1 239 668,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider - Przedszkole Centrum Maluszka Partner - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Grupa docelowa: Grupą docelową są rodzice dzieci w wieku 0-3 lata, zamieszkali w warszawskiej dzielnicy...