Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

Wyświetlam wyniki dla tagu: wydawanie zezwoleń
  • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Informacje dotyczące wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.), zamieszczane są w publicznie...