Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

Wyświetlam wyniki dla tagu: zasiłki
  • Budowa całej infrastruktury pomocy społecznej, pozwalająca zrealizować podstawowy cel tj. wydobycie się osoby, rodziny z kręgu niepowodzeń została rozpoczęta wraz z utworzeniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Po dokonaniu diagnozy problemów i potrzeb mieszkańców Targówka, rozszerzono działania na rzecz dostępności pomocy różnych grup społecznych. Typ zasiłku wraz z przeznaczeniem i powody przyznania zasiłku Zasiłek celowy i celowy specjalny koszt zakupu leków, leczenia drobnych remontów i napraw...