Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji nr 05/CP/T/2022 z 03.11.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 w ulicy Oliwskiej, na terenie działek ew. nr 83/54 i 4 z obrębu 4-08-21 w Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy. Pouczenie: Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy (ul....

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji nr 04/T/2022 z 03.11.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 w ulicy Budowlanej, na terenie działek ew. nr 44, 46, 60 i 101 z obrębu 4-08-21 w Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy. Pouczenie: Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy (ul....

 • Artykuł

  11 Listopada 2022 r. Urząd Dzielnicy Targówek przygotował obchody Narodowego Dnia Niepodległości. Zapraszamy do udziału.

 • Artykuł

  Wydział Ochrony Środowiska rozpoczął prace ziemne przy wykonaniu tzw. różanki – czyli miejsca do nasadzenia róż w Parku Bródnowskim. Miejsce wyznanczone pod nasadzenie znajduje się w pobliżu rzeźby Anioła autorstwa Romana Stańczaka. Zgodnie z przyjętym projektem zieleni, kompozycja zakłada połączenie róż okrywowych, rabatowych i parkowych z grupami krzewów zimozielonych oraz traw ozdobnych.

 • Artykuł

  Jesienią, na skwerach, w parkach, w ogródkach szkolnych, przy kościołach, szpitalach i urzędach sadzone są cebulki żonkili - kwiatów rozkwitających na wiosnę, symbolizujących odrodzenie. Urząd Dzielnicy Targówek również włączył się w akcję promowania idei Pól Nadziei.