Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

 • Artykuł

  Do zakresu działania Referatu Dochodów Niepodatkowych wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Targówek należy w szczególności: 1) prowadzenie księgowości analitycznej na indywidualnych kontach kontrahentów, wpływów z tytułu dochodów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze Dzielnicy o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym; 2) prowadzenie wstępnej windykacji zaległości zgodnie z Regulaminem windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st....

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  1. Opracowanie planów inwestycyjnych Dzielnicy Targówek w zakresie obiektów kubaturowych, bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych, końcowe rozliczanie zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem wytworzonego majątku.2. prowadzenie spraw związanych z programowaniem, przygotowaniem oraz realizacją zadań inwestycyjnych,3. pełnienie nadzorów inwestorskich,4. opracowanie materiałów niezbędnych do sprawozdań w zakresie obiektów kubaturowych i związanych z budową boisk sportowych zadań...

 • Artykuł

  1) realizacja polityki informacyjnej Dzielnicy, w szczególności: a) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami;b) przygotowywanie, organizacja i obsługa konferencji prasowych z przedstawicielami mediów, jak również spotkań z mieszkańcami Dzielnicyc) udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe, dotyczące zadań wykonywanych przez Dzielnicę;d) realizacja polityki informacyjnej Dzielnicy