Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

  • Artykuł

    Zapraszamy na kolejne dodatkowe warsztaty diagnostyczno-kreatywne w ramach prac nad opracowywaniem programu Dialog, 31 stycznia o godz. 18.00 w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56. Więcej informacji: http://2030.um.warszawa.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-warsztaty-w-ramach-prac-nad-programem-dialog-2/ Oraz na FB https://www.facebook.com/Warszawa2030/

  • Wydział Prawny dla Dzielnicy (UD-X-WPR) ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa pok.: 130 tel.: 22 44 38 691 e-mail: targowek.wpr@um.warszawa.pl naczelnik wydziału: Dominik Kolarz

  • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (UD-X-WDZ) ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa pok.: 426 (IV piętro) tel.: 22 44 38 589 e-mail: targowek.wdz@um.warszawa.pl naczelnik wydziału: Katarzyna Stępień Zadania: Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Targówek należy w szczególności: udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra...

  • Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz (UD-X-WKF) tel.: 22 44 38 531 ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa tel.: 22 44 38 531 naczelnik wydziału: Sylwia Weilandt e-mail: sweilandt@um.warszawa.pl

  • Artykuł

    Andrzej Grabowski klub: Prawo i Sprawiedliwość dyżury: dyżur w Urzędzie Dzielnicy Targówek pok.126, po wcześniejszym e-mailowym uzgodnieniu terminu: kaan44@wp.pl lub telefonicznym: 503 400 346 komisje: Komisja Edukacji i Wychowania Komisja Gospodarki Komunalnej Komisja Mieszkaniowa Komisja Rozwoju Komisja Skarg, Wniosków i Petycji