Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

 • Artykuł

  1. Opracowanie planów inwestycyjnych Dzielnicy Targówek w zakresie obiektów kubaturowych, bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych, końcowe rozliczanie zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem wytworzonego majątku.2. prowadzenie spraw związanych z programowaniem, przygotowaniem oraz realizacją zadań inwestycyjnych,3. pełnienie nadzorów inwestorskich,4. opracowanie materiałów niezbędnych do sprawozdań w zakresie obiektów kubaturowych i związanych z budową boisk sportowych zadań...

 • Artykuł

  1) realizacja polityki informacyjnej Dzielnicy, w szczególności: a) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami;b) przygotowywanie, organizacja i obsługa konferencji prasowych z przedstawicielami mediów, jak również spotkań z mieszkańcami Dzielnicyc) udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe, dotyczące zadań wykonywanych przez Dzielnicę;d) realizacja polityki informacyjnej Dzielnicy

 • Artykuł

  Telefony kontaktowe do Referatu Świadczeń Rodzinnych (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenie Dobry Start) Więcej informacji na temat świadczeń rodzinnych Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

 • Artykuł
 • Artykuł

  O G Ł O S Z E N I Ew sprawieNABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019 do następujących sądów: Sąd Okręgowy w Warszawie – 80 ławników Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w...