Wyniki wyszukiwania w serwisie Targówek

  • Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa pok.: 108 (I piętro) tel.: 22 44 38 762 e-mail: targowek.baiso@um.warszawa.pl naczelnik delegatury: Albert Olędzki Telefony kontaktowe: Ewidencja ludności, dowody osobiste tel.: 22 44 38 789, 22 44 38 794 Kierownik Działu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych: Wioletta Ulejczyk tel.: 22 44 38 793 rejestracja pojazdów tel.: 22 44 38 777, 22 44 38 762 wydawanie uprawnień tel.: 22 44 38 771, 22 44...

  • Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (UD-X-WOR) ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa pok.: 123 (I piętro) tel.: 22 44 38 538 e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl p.o. naczelnika wydziału: Tomasz Oprus Zadania: obsługa administracyjno-biurowa sesji Rady Dzielnicy oraz posiedzeń Komisji Rady: przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji z posiedzeń Rady Dzielnicy w tym obsługa elektronicznego systemu do głosowania oraz protokołowanie obrad; przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji z...

  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy (UD-X-WGN) ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa tel.: 22 44 38 657, 22 44 38 783 e-mail: targowek.wgn@um.warszawa.pl naczelnik wydziału: Katarzyna Maziarska

  • Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz (UD-X-WKF) tel.: 22 44 38 531 ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa tel.: 22 44 38 531 naczelnik wydziału: Sylwia Weilandt e-mail: sweilandt@um.warszawa.pl

  • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (UD-X-WIR) ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa pok.: 320 (III piętro) tel.: 22 44 38 627 e-mail: targowek.wir@um.warszawa.pl naczelnik wydziału: Andrzej Kiryluk