Ogłoszenia miejskie i dzielnicowe

 • STY
  16

  Ruszyła loteria PIT w Warszawie(otwiera się w nowej karcie)

  Miasto co roku zachęca mieszkańców do rozliczania się w stolicy. Elementem tegorocznej kampanii jest loteria „Płać PIT w Warszawie”, która wystartowała w niedzielę, 15 stycznia. Aby wziąć w niej udział, nie trzeba być zameldowanym w stolicy. Wystarczy wskazać miasto stołeczne Warszawa jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT za 2022 rok (jeśli to konieczne – zaktualizuj druk ZAP-3 wpisując swój warszawski adres zamieszkania) oraz najpóźniej do 31 maja wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.placpitwwarszawie.pl. Każdy uczestnik ma szansę na wygranie samochodu hybrydowego oraz innych atrakcyjnych nagród: rowerów elektrycznych czy smartwatchów. To pierwsza taka loteria organizowana przez stolicę. Po co rozliczać się w Warszawie? Szacuje się, że w Warszawie mieszkają ponad 2 mln osób, z czego tylko niecałe 1,5 mln rozlicza swój PIT w stolicy. Te brakujące wpływy z podatków pozwoliłyby na realizację kolejnych inwestycji oraz rozwój usług dla mieszkańców. Przyjazny środowisku transport publiczny, utrzymanie dotychczasowych oraz budowa nowych placówek oświatowych i instytucji kultury, lepsza opieka społeczna i ochrona zdrowia – to tylko część zadań, na które miasto mogłoby przeznaczyć dodatkowe środki z PIT. Za miniony rok z fiskusem trzeba rozliczyć się najpóźniej do 2 maja 2023 r.

 • STY
  19

  Głosuj na Warszawę!(otwiera się w nowej karcie)

  W konkursie na najlepszy kierunek turystyczny Europy, głosują internauci z całego świata i to oni zdecydują o tym, które z miast zdobędzie prestiżowy tytuł. Głosować mogą także warszawianki i warszawiacy. To niepowtarzalna okazja, żeby zachęcić gości z całego świata do wizyty w naszym mieście, aby mogli przekonać się sami jak przyjaznym, zielonym i otwartym dla wszystkich miastem jest Warszawa. Piękne parki, miejskie plaże, świetna oferta gastronomiczna, bogaty kalendarz wydarzeń - mamy to w Warszawie! Zagłosujmy na nią i pokażmy to światu – zachęca prezydent Rafał Trzaskowski. Dla Warszawy to ogromna okazja, aby wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Wysoka lokata oznacza też wzrost ruchu turystycznego, co przekłada się na rozwój miasta w wielu obszarach. Mamy to w Warszawie! Aby zwrócić uwagę warszawianek i warszawiaków na trwający konkurs i zachęcić ich do głosowania, miasto przygotowało kampanię promocyjną pod hasłem „Mamy to w Warszawie”. Zachęcamy do codziennego oddawania głosów – tłumaczy Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki. – Warszawa łączy tradycję z nowoczesnością, jest prawdziwą europejską metropolią z bogatym kalendarzem wydarzeń kulturalnych, pięknymi parkami i terenami zielonymi, świetną ofertą gastronomiczną – mamy to w Warszawie! Pomóżmy wygrać naszemu miastu. Wspólnymi siłami Do współpracy włączyły się warszawskie dzielnice, miejskie spółki, instytucje kultury, a także wybrane uczelnie oraz hotele, restauracje i przedsiębiorstwa branżowe, osoby i podmioty zrzeszone w Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jak głosować? Aby zagłosować, wystarczy wejść na stronę www.glosujnawarszawe.pl, odszukać Warszawę na liście 20 miast i oddać na nią swój głos. Bez rejestracji czy skomplikowanych formularzy – cały proces trwa kilka sekund. Internetowy plebiscyt rozpocznie się 20 stycznia. Każdy uczestnik może oddać jeden głos dziennie aż do 10 lutego. European Best Destinations To organizacja powołana w 2009 roku, której celem jest promocja turystyki i kultury miast i regionów europejskich, współpracuje z działającą przy Komisji Europejskiej siecią EDEN, opiniotwórczymi mediami o zasięgu ogólnoświatowym oraz ponad 400 europejskimi destynacjami. Od kilkunastu lat, na przełomie stycznia i lutego, organizowany jest konkurs, do którego zapraszane są wyselekcjonowane miasta lub regiony. Zwycięska destynacja wyłaniana jest na drodze otwartego głosowania internetowego, w którym bierze udział kilkaset tysięcy osób z całego świata, a przebieg i wyniki są szeroko komentowane w światowych mediach takich jak Forbes czy National Geographic.

 • GRU
  02

  Warszawa ma Standardy! - kampania informacyjno-promocyjna(otwiera się w nowej karcie)

  Kampania rozpoczynamy 1 grudnia 2022r. od podpisania zarządzania zmieniającego zarządzenie w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Długofalowym celem działań jest tworzenie miasta dostępnego dla wszystkich. Zmiana Standardów dostępności, a także Standardów infrastruktury dla pieszych wpisuje się w szerszą politykę miasta. Stosowane coraz powszechniej rozwiązania z zakresu uspokojenia ruchu znalazły odzwierciedlenie w Standardach infrastruktury dla pieszych. A celem nowego zarządzenia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na warszawskich ulicach. Organizatorem działań jest Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne pt.” Warszawa ma Standardy!” Fundacja Polska Bez Barier, Fundacja TUS i Spółdzielnia Socjalna FADO. W ramach kampanii będą publikowane w mediach społecznościowych animowane filmy promujące Standardy dostępności architektonicznej, a w prasie branżowej informacje merytoryczne. 3 grudnia obchodzimy w tym roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Zapewnianie dostępności jest nie tylko obowiązkiem samorządu wynikającym z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i ustaw ale przede wszystkim wartością samą w sobie. Odbiorcami dobrze, uniwersalnie zaprojektowanej infrastruktury miejskiej jest znacznie szersze grono niż tylko osoby z niepełnosprawnościami. To również seniorzy, dzieci, kobiety w ciąży czy opiekunowie z małymi dziećmi. Dostępna przestrzeń i usługi są gwarancją godnego i niezależnego życia dla wielu osób. Warszawa przed 3 laty została nagrodzona przez Komisję Europejską prestiżową nagrodą Access City Award. Nagroda jest dla miasta ogromnym wyróżnieniem i zobowiązaniem do dalszych intensywnych działań, aby Warszawa była coraz bardziej miastem bez barier. Odwiedź stronę Warszawa ma Standardy! aby dowiedzieć się więcej o kampanii. Więcej informacji o Standardach dostępności architektonicznej znajdziesz na stronie Dostępność architektoniczna Film o Standardach dostępności w Polskim Języku Migowym:

 • STY
  17

  Tu nie chodzi o końcówki(otwiera się w nowej karcie)

  Podstawową funkcją języka, który ma wspierać edukacyjną i społeczną inkluzję, jest łączenie, a nie dzielenie społeczeństw. Dlatego też promowanie i dbanie o używanie wyrażeń równościowych, w tym feminatywów, którym poświęcona jest najnowsza publikacja Warszawy, zwiększa sprawność języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej. W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy od 2020 roku jest upowszechniana praktyka stosowania feminatywów – wszak Warszawa i jej Syrenka są nazwami żeńskimi! Szacunek należy się bowiem każdemu człowiekowi, niezależnie od jego/jej pochodzenia, płci, koloru skóry, narodowości, statusu majątkowego czy światopoglądu – napisał we wstępie do poradnika Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Debata o (nie)równości płci w życiu i języku, związana z publikacją poradnika dla warszawskich nauczycielek i nauczycieli, odbędzie się w piątek, 20 stycznia, w Domu Spotkań z Historią, o godz. 16:00. W debacie publicznej wciąż rzadko słyszymy o profesorkach, machaniczkach i prezeskach. Nikogo za to nie bulwersuja feminatywy zawodów pomocniczych – sprzątaczka, herbaciarka, woźna. Dlatego musimy rozmawiać o feminatywach i nauczyć się je stosować, bo trzeba pamiętać, że język, którego używamy kształtuję otaczającą nas rzeczywistość. Zapraszam Państwa serdeczne do udziału w debacie na ten temat już w najbliższy piątek – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. Wśród zaproszonych prelegentek znalazły się: zastępczynie prezydenta m.st. Warszawy – Aldona Machnowska-Góra i Renata Kaznowska, autorki poradnika – prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska i prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, przewodnicząca Warszawskiej Rady Kobiet – prof. Małgorzata Fuszara, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy – Dorota Łoboda, dyrektorka VII LO im. Juliusza Słowackiego – Agata Dowgird, nauczycielka – Maria Kowalewska oraz uczennice z XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej – Aleksandra Korzeniewska, Zofia Stelmach. Więcej na temat debaty znajduje się na Facebooku. O poradniku Warszawska Rada Kobiet we współpracy z Urzędem Miasta i Pełnomocniczką Prezydent ds. Kobiet wydała poradnik dla nauczycielek i nauczycieli (NIE)równość płci w języku. Celem poradnika jest budowanie świadomości, jak ważna jest rola języka w edukacji i jak istotne jest stosowanie języka równościowego oraz inkluzywnego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Szkoły powinny dbać o to, aby każda dziewczynka wiedziała, że może zostać kim chce – architektką, naukowczynią, prezydentką, fryzjerką, pielęgniarką, chirurżką, psycholożką, nauczycielką czy prawniczką. Podstawa programowa pełna jest postaci męskich, a język podręczników szkolnych jest zdecydowanie androcentryczny. Autorki publikacji nie tylko wyjaśniają dlaczego używanie feminatywów i języka przeznaczonego dla wszystkich jest potrzebne. Wskazują również, jak tworzyć żeńskie formy i stosować je w szkole. Żeńskie formy nazw stanowisk w Urzędzie m.st. Warszawy W Urzędzie m.st. Warszawy od 1 stycznia 2021 r. została wprowadzona możliwość stosowania żeńskich form nazw stanowisk pracowniczych. Panie prezydentki, inspektorki, naczelniczki, burmistrzynie czy dyrektorki, mogą posługiwać się żeńskimi formami nazw stanowisk w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym na stronach internetowych i komunikatach prasowych, w stopkach wysyłanych e-maili, nagłówkach pism urzędowych, wizytówkach czy tabliczkach. Forma męska została zachowana jedynie w dokumentacji formalnej.

 • LIS
  21

  Dodatek energetyczny(otwiera się w nowej karcie)

  Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci dodatku energetycznego, który częściowo rekompensuje wydatki ponoszone przez użytkownika lokalu na zakup energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, która: ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego jest ogłaszana w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego: 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł na miesiąc; 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł na miesiąc; 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł na miesiąc. Dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia. Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego we wniosku o przyznanie dodatku jest realizowana w następujący sposób: przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy - odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przelew na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego – wówczas odbiorca wrażliwy energii elektrycznej winien załączyć kopię faktury z przedsiębiorstwa energetycznego, przelew na rachunek bankowy osoby fizycznej wskazanej przez wnioskodawcę - wówczas osoba ta winna złożyć oświadczenie, wypłata w kasie Urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące wniosku o dodatek energetyczny znajdują się na stronie oraz pod numerem 19115.

 • STY
  05

  Pomoc miasta dla najemców lokali użytkowych(otwiera się w nowej karcie)

  Zgodnie z umowami, które zawarli najemcy, czynsze powinniśmy rewaloryzować zgodnie ze zmianą wysokości cen towarów i usług, czyli de facto wzrostem inflacji. Zdecydowaliśmy jednak wziąć na siebie część tych obciążeń. Jest to kolejna pomoc dla najemców miejskich lokali użytkowych – powiedziała zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra. W czasie pandemii w latach 2020-2021 udzielono obniżek czynszu na kwotę blisko 75 mln zł oraz zrezygnowano z waloryzacji w roku 2021. Obecnie została podjęta decyzja o ograniczeniu waloryzacji czynszu do 10%, a więc w niższej wysokości niż wskaźnik prognozowany przez GUS. Ograniczona waloryzacja obejmie wszystkich najemców lokali użytkowych, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe jak i najemców garaży. Decyzja o 10%, a nie nawet 16% rewaloryzacji spowodowana jest trudną sytuacją przedsiębiorców. Przez wysoką inflację przedsiębiorcy narażeni są na ponoszenie wyższych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Podwyżki cen energii i gazu wpływają na pogorszenie płynności finansowej. Koszty te powodują podnoszenie cen usług świadczonych mieszkańcom Warszawy. W trudnej sytuacji znalazłyby się też organizacje pożytku publicznego np.: hospicja, niepubliczne szkoły czy organizacje pozarządowe Zmniejszenie wskaźnika waloryzacji czynszu będzie stanowiło tarczę antyinflacyjną zarówno dla przedsiębiorców, jak i mieszkańców.

Komunikaty i ogłoszenia

 • LUT
  02

  Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat

  Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i na stronie internetowej ZGN Targówek został zamieszczony w dniu 02.02.2023 r. na okres 21 dni wykaz Nr ZGN/1/T/2023 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat

 • STY
  30

  Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na 5 i 10 lat

  Załączniki do Uchwały Nr 2902/2023 Zarządu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy z 24 stycznia 2023 r. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 10 lat Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 5 lat

 • STY
  04

  Informacja w sprawie wpłat otwartych w placówkach pocztowych

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, że zgodnie Umową Wkonawczą do Umowy o Współpracy dotyczącej uzgodnień techniczno-organizacyjnych w zakresie punktów obsługi wpłat otwartych §2 pkt.1 b) “Bank zobowiązuje się w Placówkach pocztowych przyjmować [...] wpłaty dokonywane przez osoby trzecie (np. przez mieszkańców Miasta) na rachunki bankowe Jednostek z pobraniem opłaty bezpośrednio przez Pocztę Polską SA. Wysokość opłaty od wpłat donywanych przez osoby trzecie bedzie ustalona w wyniku negocjacji prowadzonych przez Bank z Pocztą Polską SA i może ulegać zmianie w trakcie trwania Umowy Wykonawczej,[...]”