null

Pomoc w uregulowaniu zaległości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Spis treści 

 

 


 

Pomoc osłonowa – OPS Targówek

 

(ZARZĄDZENIE NR 24/2022 PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY z 10 stycznia 2022 r.)

Pomoc osłonowa – zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących

Pomoc osłonowa skierowana jest do warszawiaków w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów jest dużym obciążeniem. O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.

Pomoc dla samotnie gospodarujących mieszkańców Warszawy wynosi minimum 50% ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne. Finalna wysokość wsparcia zostanie ustalona przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej.

Podwyższone kryteria dochodowe do ubiegania się o pomoc osłonową obowiązywać będą od 1 stycznia 2022 r.

Jak ubiegać się o wsparcie?

W celu otrzymania pomocy należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.

Mieszkańcy z gospodarstw wieloosobowych nie będą objęci pomocą osłonową, jednak nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Kryterium dochodowe uprawniające ich do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej będzie od stycznia 2022 r. wynosiło 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Świadczenia w ramach programu osłonowego będą przyznawane na konkretny okres, wynikający z decyzji administracyjnej danego Ośrodka Pomocy Społecznego. Aby nadal pobierać zasiłek celowy, uprawnione do niego osoby będą musiały uaktualniać składane wnioski.

Mieszkańcy Targówka mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Filia Nr 1 – rejon działalności – Osiedle Bródno

 

ul. Św. Wincentego 87
03 – 291 Warszawa
informacje pod tel. (22) 277 02 00
fax.: (22) 370 25 33
ops.tarf1@ops-targowek.waw.pl

Filia Nr 2 – rejon działalności – Osiedla: Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny i Zacisze

 

ul. Stojanowska 12/14
03 – 558 Warszawa
informacje pod telefonem (22) 679 61 28
tel./fax.: (22) 679 51 57
ops.tarf2@ops-targowek.waw.pl

 


Wykaz placówek pocztowych

 

Wykaz najbliższych placówek pocztowych w których wpłaty gotówkowe za: lokale komunalne w tym mieszkalne, użytkowe, dzierżawy i miejsca postojowe, można wpłacać bez prowizji.

l.p. Miejscowość (Dzielnica) Kod Adres
10. Warszawa (Targówek) 03-370 Ulica Łabiszyńska 10
12. Warszawa (Targówek) 03-370 Ulica Ludwika Kondratowicza 20
32. Warszawa (Targówek) 03-573 Ulica Radzymińska 105
33. Warszawa (Targówek) 03-573 Ulica Blokowa 36a
49. Warszawa (Targówek) 03-200 Ulica Bazyliańska 1
50. Warszawa (Targówek) 03-200 Ulica Rembielińska 20
136. Warszawa (Targówek) 03-527 Ulica Świętego Wincentego 44 A
140. Warszawa (Targówek) 03-347 Ulica Łojewska 11
142. Warszawa (Targówek) 03-333 Ulica Chodecka 4
5. Warszawa (Praga-Północ) 03-700 Ulica Targowa 73
6. Warszawa (Praga-Północ) 03-700 Ulica Jagiellońska 59
7. Warszawa (Praga-Północ) 03-740 Aleja Tysiąclecia 151
11. Warszawa (Praga-Północ) 03-370 Ulica Jagiellońska 88
25. Warszawa (Praga-Północ) 03-725 Ulica Ząbkowska 50
31. Warszawa (Praga-Północ) 03-421 Ulica 11 Listopada 42
71. Warszawa (Praga-Północ) 03-483 Plac Generała Józefa Hallera 10
112. Warszawa (Białołęka) 03-189 Ulica Myśliborska 102
113. Warszawa (Białołęka) 03-189 Ulica Anastazego Kowalczyka 3
114. Warszawa (Białołęka) 03-189 Ulica Modlińska 351
115. Warszawa (Białołęka) 03-052 Ulica Kłosowa 6
116. Warszawa (Białołęka) 03-100 Ulica Nagodziców 2
117. Warszawa (Białołęka) 03-023 Ulica Ciupagi 2B
118. Warszawa (Białołęka) 03-126 Ulica Atutowa 11
119. Warszawa (Białołęka) 03-124 Ulica Ceramiczna 9
174. Warszawa (Białołęka) 03-148 Ulica Odkryta 44 C
175. Warszawa (Białołęka) 03-148 Ulica Adama Ciołkosza 4
185. Warszawa (Białołęka) 03-295 Ulica Skarbka z Gór 57

 

 


Formularze do pobrania

 

Formularze finansowe:

 

Formularze dotyczące obniżki czynszu (aktualizacja 30-02-2022) :

 

Oświadczenia dla najemców: