Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Informacje o nas (ETR)

Przedmiotem działalności ZGN Targówek jest:

 • gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu lokalowym zasobem m. st. Warszawy i powierzonym zasobem nieruchomości m. st. Warszawy,
 • podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną,
 • dokonywania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m. st. Warszawy,
 • w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy powierzonych przez Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomosciami:

mgr inż. Stefan Łakomy

tel.: 22 576 23 35


Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych:

mgr inż. Janina Okoń-Petera

tel.: 22 576 23 35


p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Terenów Publicznych:

mgr Dariusz Budyta

tel.: 22 594 07 00


Główny księgowy

mgr Donata Królikowska

tel.: 22 576 23 40

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/1637/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – zmienionej uchwałą nr LXXXII/2381/2010 z dnia 13 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 134 poz. 3133). Zgodnie z § 1.1 ww. uchwały jednostka w zmienionym kształcie rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 1 lipca 2009 r.

ZGN Targówek kieruje dyrektor przy pomocy dwóch zastępców i głównego księgowego.

W ZGN Targówek działają następujące zespoły i jednoosobowe stanowiska:

 • Zespoły Eksploatacji „Targówek” i „Bródno” odpowiedzialne za administrowanie powierzonym zasobem mieszkaniowym i zasobem nieruchomości, lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych
 • Zespół Techniczny odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie stanu technicznego powierzonego zasobu mieszkaniowego i zasobu nieruchomości, lokali użytkowych i urządzeń infrastruktury należących do zasobów ZGN Targówek
 • Zespół Księgowości i Sprawozdawczości, odpowiedzialny za działalność finansowo-księgową ZGN Targówek.
 • Zespół Rozliczeń
 • Zespół Targowisk i Parkingów,
 • Zespół Terenów Publicznych,
 • Zespół Radców Prawnych odpowiedzialny za obsługę prawną ZGN Targówek oraz reprezentujący ZGN Targówek w postępowaniach sądowych
 • Zespół organizacyjno-gospodarczy,
 • Samodzielne stanowiska:
  • ds. obsługi sekretariatu,
  • ds. zamówień publicznych,
  • ds. kadr
  • ds. informatyki
 • Główny Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Siedziba : ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa.

Siedziba : ul. Toruńska 86, 03-226 Warszawa:

Sprawdź lokalizację na mapie