Zagnieżdżone aplikacje

GODZINY URZĘDOWANIA:

Poniedziałek, czwartek: 9:00 – 17:00
Wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 14:00 – 17:00
Wtorek: 7:00 – 11:00
Środa – dzień bez przyjęć interesantów
Czwartek: 14:00 – 17:00
Piątek: 7:00 – 11:00

Zespoły i pracownicy ZGN Targówek

Kierownik Zespołu Eksploatacji “Targówek” :

Ewa Prusińska

e-mail: eprusinska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 22

Główny specjalista:

Mariola Bramorska

e-mail: mbramorska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 56

Administrator:

Marzenna Kopczyńska

e-mail: mkopczynska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 26

Administrator:

Iwona Kuchciak

e-mail: ikuchciak@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 28

Administrator:

Marta Kuczyńska

e-mail: mkuczynska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 30

Starszy Specjalista (ds. lokali użytkowych):

Krystyna Deluga

e-mail: kdeluga@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 41

Inspektor ds.lokali użytkowych i zasobów:

Urszula Zdunek

e-mail: uzdunek@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 39

Główny specjalista ds. zieleni:

Wojciech Grzybołowski

e-mail: wgrzybolowski@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 58 (Gościeradowska 5)
tel.: 22 594 07 38 (Toruńska 86)

Kierownik Zespołu Eksploatacji “Bródno” :

Dorota Zajkowska

e-mail: dzajkowska@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 07 04

Specjalista:

Edyta Zamościńska

e-mail: ezamoscinska@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 07 21

Administrator:

Iwona Florysiak

e-mail: iflorysiak@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 07 18

Specjalista :

Izabela Majchrowska

e-mail: imajchrowska@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 07 22

Administrator (ds. lokali użytkowych):

Iwona Jańczuk

e-mail: ijanczuk@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 07 20

Główny specjalista ds. zieleni:

Wojciech Grzybołowski

e-mail: wgrzybolowski@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 58 (Gościeradowska 5)
tel.: 22 594 07 38 (Toruńska 86)

 

Kierownik Zespołu Technicznego:

Jerzy Sobka

e-mail: jsobka@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 24

Główny specjalista ds. sanitarnych:

Cezary Biały

e-mail: cbialy@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 66

Główny specjalista ds. elektrycznych:

Tadeusz Domeradzki

e-mail: tdomeradzki@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 50

 

Kierownik Zespołu Rozliczeń:

Iwona Nurczyk

e-mail: inurczyk@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 40 05

Specjalista ds.księgowości:

Ewa Dybowska

e-mail: edybowska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 49

Specjalista ds. księgowości:

Iwona Żukowska

e-mail: izukowska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 33

Kierownik Zespołu Rozliczeń:

Iwona Nurczyk

e-mail: inurczyk@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 40 05

Specjalista ds. księgowości:

Wojciech Gutowski

e-mail: wgutowski@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 40 30

Specjalista:

Katarzyn Niska

e-mail: kniska@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 40 26

Kierownik Zespołu Księgowości i Sprawozdawczości:

Małgorzata Brzozowska

e-mail: mbrzozowska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 56

Główny specjalista ds planowania i sprawozdawczości:

Dorota Szymańska

e-mail: dszymanska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 43

Główny specjalista ds. kosztów:

Elżbieta Czarnowska

e-mail: eczarnowska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 45

Referent ds.kosztów:

Katarzyna Zych

e-mail: kzych@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 84

Specjalista ds. księgowości:

Jolanta Kurzepa

e-mail: jkurzepa@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 38

Specjalista ds. księgowości:

Daria Filas-Mazańska

e-mail: dfilas@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 57

Specjalista ds.księgowości:

Magdalena Kamińska

e-mail: mkaminska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 39

Główny specjalista ds. rachuby płac:

Beata Kalupa

e-mail: bkalupa@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 31

Starszy Inspektor:

Rafał Domański

e-mail: rdomanski@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 40 34

Specjalista:

Mirosław Domaszewski

e-mail: mdomaszewski@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 40 09

Specjalista:

Mirosław Latoszewski

e-mail: mlatoszewski@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 40 06

Kierownik Zespołu Organizacyjno-Gospodarczy:

Katarzyna Wolanin

e-mail: kwolanin@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 07 00

Specjalista:

Agnieszka Sosnowska

e-mail: asosnowska@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 07 17

Specjalista ds. prawnych:

Paula Wierzbicka

e-mail: pwierzbicka@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 37

Inspektor:

Joanna Mirosz

e-mail: jmirosz@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 23

Starszy Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych:

Agata Nowakowska

e-mail: anowakowska@zgntargowek.pl
tel.: 22 594 07 28

Specjalista (ds. obsługi sekretariatu):

Bożena Chrzanowska

e-mail: bchrzanowska@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 35

Specjalista ds. zamówień publicznych:

Tomasz Faliszewski

e-mail: tfaliszewski@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 51

Główny specjalista ds. kadr:

Joanna Janicka

e-mail: jjanicka@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 52

Główny specjalista ds. Informatyki :

Piotr Matysik

e-mail: pmatysik@zgntargowek.pl
tel.: 22 576 23 78

Dane do faktur:

Nabywca:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP 525-22-48-481

Odbiorca faktur:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
ul. Gościeradowska 5
03-535 Warszawa
NIP 524-25-22-012

Sposób dojazdu

Siedziba Główna, 03-535 Warszawa, ul. Gościeradowska 5

Budynek znajduje się na w pobliżu skrzyżowania ulic św. Wincentego z ul. Gościeradowską.

Dojście piesze od ul. św. Wincentego, Olgierda, Kołowej a także Michała Ossowskiego.

Możliwy dojazd liniami autobusowymi. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 200 m: Rogowska 02, Kołowa 02, Kołowa 04, DKS Targówek 01, DKS Targówek 03 

Najbliższe dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ul. Gościeradowskiej, Tykocińskiej oraz Olgierda

Najbliższy postój taksówek jest na ul. św. Wincentego oraz Kołowej 

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

     

Siedziba Rejonu „Bródno” 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 86

Budynek znajduje się na w pobliżu skrzyżowania ulicy Toruńskiej z ulicą Łabiszyńska w okolicy.

Dojście piesze od ul. Toruńskiej, Łabiszyńskiej, Turmonockiej oraz skomunikowanymi z nimi drogami wewnętrznymi.

Możliwy dojazd liniami autobusowymi. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 350-500 m: Turmonocka 01, Turmonocka 82, KS Polonez 01

Najbliższe dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w ciągu ul. Toruńskiej 

Najbliższy postój taksówek jest na ul. w ciągu ulicy Toruńskiej oraz Trasy Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. i skrzyżowania z ulicą Łabiszyńską.

 

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Siedziba : ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa.

Siedziba : ul. Toruńska 86, 03-226 Warszawa:

Sprawdź lokalizację na mapie

Sprawdź lokalizację na mapie